fbpx

Дали може работодавачот да го одјави работникот пред истекот на отказниот рок?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд.