Тагови

Таг: придонеси

Каде одат парите кои се плаќаат како придонес за вработување?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали при одлучување по барање за паричен надомест во АВРСМ за занаетчија или индивидуален земјоделец кои не се обврзани да плаќаат придонеси се зема предвид тој стаж?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Каде да се обратам ми немаат исплатено плати, придонеси и две просечни плати за смрт на родител по прогласување на технолошки вишок? Работам во Битола.

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали вработен со договор на дело во државна институција може да плаќа придонеси и во приватна фирма?

Одговара Олгица Танчева од Македонското здружение на млади...

Дали работодавачите се ослободени од плаќање плати и придонеси поради пандемијата?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Ако работодавачот го раскине договорот за вработување пред истиот да истече дали треба на вработениот да му исплати годишен одмор, теренски додаток, хранарина, додатоци за превоз и други надоместоци?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали фирмите се ослободени од плаќање плати и придонеси поради пандемијата?

Одговара Вилдан Дрпљанин од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали работодавачот има обврска да им исплати плати и придонеси на лицата кои се во самоизолација?

Одговара Ина Џугуманова од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Каде завршуваат парите од придонесите кои се исплаќале за лица кои не го исполнуваат условот за пензија од петнаесет години работен стаж?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална...