fbpx

Како да се изврши исплата на придонеси по правосилна извршна судска пресуда, ако парите од работодавачот се наоѓаат на сметка кај извршител?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.