Тагови

Таг: социјален стан

Дали на самохраните родители им следува социјален стан или некакво сместување?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Каква е постапката за добивање социјален стан?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Како се врши распределбата на социјалните станови?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Во кои случаи закупецот е ослободен од плаќање закупнина за социјален стан?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...