fbpx

Како се врши распределбата на социјалните станови?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална политика