Тагови

Таг: солидарна помош

Колку изнесува солидарната помош и по кој основ се исплаќа?

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република...

Дали следува солидарна помош на лица со најниска пензија и колку изнесува задршката?

Одговара Анифе Метај од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на...

Дали ми следува парична помош по смртта на сопружникот кој беше пензионер?

Дали ми следува парична помош бидејќи мажот ми почина? Каде да се обратам? Тој имаше пензија од 10.200...

Дали корисник на социјална пензија може во исто време да биде корисник и на погребни трошоци?

Одговара Теодора Маријановска од Фондот за пензиско и инвалидско...