fbpx

Дали корисник на социјална пензија може во исто време да биде корисник и на погребни трошоци?

Одговара Теодора Маријановска од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување