fbpx

Дали ми следува парична помош по смртта на сопружникот кој беше пензионер?

Дали ми следува парична помош бидејќи мажот ми почина? Каде да се обратам? Тој имаше пензија од 10.200 денари.

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија