Дали ми следува парична помош по смртта на сопружникот кој беше пензионер?

Дали ми следува парична помош бидејќи мажот ми почина? Каде да се обратам? Тој имаше пензија од 10.200 денари.

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија