Тагови

Таг: парична помош

Јас и сопругата не сме вработени и имаме три малолетни деца. Дали ни следува некаква помош?

Одговара Лиридон Бафтиу од Центарот за социјална работа...

Дали од фирмата каде што работам ми следува парична помош за починат член од семејството?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали ми следува парична помош по смртта на сопружникот кој беше пензионер?

Дали ми следува парична помош бидејќи мажот ми почина? Каде да се обратам? Тој имаше пензија од 10.200...

Што е солидарен фонд и како се исплаќа?

Одговара Билјана Јовановска од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали му следува помош на невработено лице кое нема приходи, а е обврзано да плаќа алиментација?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Кое домаќинство се смета за необезбедено домаќинство?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали следува парична помош на пензионери со најниска пензија?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали на самохраните родители им следува некаква парична помош од државата?

Одговара Душан Томишиќ од Министерството за труд и социјална...