fbpx

Дали му следува помош на невработено лице кое нема приходи, а е обврзано да плаќа алиментација?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)