Тагови

Таг: приходи

Дали му следува помош на невработено лице кое нема приходи, а е обврзано да плаќа алиментација?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали приходите што ги остварувам како член на Управен одбор влијаат при остварување на гарантирана минимална помош?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади...

Дали може невладина организација да ги користи приходите остварени од профитни активности за реализирање на непрофитни активности и дали даночно ќе бидат признаени?

Дали може невладина организација да ги користи приходите остварени од профитни активности...

Имаат ли непрофитните субјекти право на намалување на даночната основа со реинвестирање на вишокот приходи остварени од профитна дејност?

Можат ли непрофитните субјекти да користат право на намалување на даночната основа со...