fbpx

Дали приходите што ги остварувам како член на Управен одбор влијаат при остварување на гарантирана минимална помош?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници