Тагови

Таг: алиментација

Дали може да се побара зголемување на алиментација за дете?

 Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали може да се плаќа алиментација на рака?

 Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали има законски утврден минимален износ за издршка на дете?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади...

Дали за издршка на дете постои застарување на побарувањето?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална...

Извршители: Дали лице кое плаќа алиментација може да биде блокирано од извршител? 

Во новиот видео серијал „Извршители“ #СамоПрашај и Марко продолжија и под дрво и под камен да бараат...

До која возраст се плаќа издршка за дете?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади...

Дали лице кое плаќа алиментација може да биде блокирано од извршител?

Одговара Владимир Делов од Министерството за...

Дали му следува помош на невработено лице кое нема приходи, а е обврзано да плаќа алиментација?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...