fbpx

Што е солидарен фонд и како се исплаќа?

Одговара Билјана Јовановска од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.