fbpx

Кое домаќинство се смета за необезбедено домаќинство?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална политика