Тагови

Таг: струјомер

Дали станарите имаат право на увид во имотните листови за заедничките простории и во броилата за струја и вода?

...

Зошто треба за сите броила во зградата да плаќаме и такса за улично осветлување?

Живеам во зграда од 32 стана и во сметките за струја сите плаќаме за улично осветлување, а зградата има плус...

Колку чини преместување на струјомер по барање на корисникот надвор од дворното место?

Одговара Атанас Ковачевски од ЕВН...

Дали за преместување на струјомер по барање на ЕВН корисникот ги сноси трошоците за преместување?

Одговара Атанас Ковачевски од ЕВН...

Колку чини и како се одвива целата процедура за промена на сопственост на струјомер?

Одговара Атанас Ковачевски од ЕВН...