Тагови

Таг: технолошки вишок

Колку години треба да наполнам за да ми следува надомест за технолошки вишок до пензија?

Имам 60 години и 20 години стаж. Користев 4 месеци технолошки, потоа во истата фирма бев вработен уште пет...

Дали управител кој е основач на фирма во која нема вработени може да оствари право на технолошки вишок?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Дали на лице кое е технолошки вишок тие три години под АВРМ му влегуваат во работниот стаж?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Дали лице кое е технолошки вишок може да поднесе барање за инвалидска пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

Каде да се обратам ми немаат исплатено плати, придонеси и две просечни плати за смрт на родител по прогласување на технолошки вишок? Работам во Битола.

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали им следува отпремнина на лицата кои како технолошки вишок земале месечен надоместок од Агенцијата за вработување и оттаму заминуваат во пензија?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална...

Дали ми следува отпремнина од фирмата ако самоиницијативно одам технолошки вишок?

И дали од завод ќе ми даваат пари до пензија и по која ставка? Имам 62 години и сакам да одам...