fbpx

Дали ми следува отпремнина од фирмата ако самоиницијативно одам технолошки вишок?

И дали од завод ќе ми даваат пари до пензија и по која ставка? Имам 62 години и сакам да одам технолошки вишок. Имам 34 години стаж.

Одговара Виолета Стојановиќ од Агенцијата за вработување