fbpx

Тагови

Таг: врховен суд

Каде може да се обратам за ненавремено изјаснување на Врховниот суд?

Имам поднесено тужба до Врховен суд за да се изјасни по предмет за судење во неразумен рок....

За колку време Врховниот суд решава по жалба на одлука на апелационен суд?

За колку време Врховниот суд решава по жалба на одлука на апелационен суд и каков може да...

Зошто судиите на Врховниот суд за своите грешки не одговараат пред никого?

Горица Наџинска од Центарот за правни истражувања и...