fbpx

Каде може да се обратам за ненавремено изјаснување на Врховниот суд?

Имам поднесено тужба до Врховен суд за да се изјасни по предмет за судење во неразумен рок. Поминаа 16 месеци уште немам добиено никаков одговор иако неколку пати сум се обратил до Врховниот суд, а имам поднесено и два пати ургентно писмо.

Одговара Мирослав Драганов од Институтот за човекови права