Тагови

Таг: закони

Кои институции се надлежни и во кој сегмент за санкционирање на говорот на омраза?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и...

Дали говорот на омраза е кривично дело во Македонија? И ако е, какви се казните?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и...

Со кои закони се регулира говорот на омраза во Македонија?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и...

Дали со измените на Законот за работни односи ќе има можност да се продолжи договорот за вработување по пензионирањето?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали постои закон со кој се регулира чувањето добиток и живина во градска средина?

Одговара Николче Бабовски од Агенцијата за храна и...

Како е регулиран сообраќајот на електрични тротинети? Кој закон важи за нив?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Дали постои закон со кој се регулира оставањето на стари отпад возила на паркинзи?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Дали е изгласан законот за стечајци?

Одговара Олгица Танчева од Македонското здружение на млади правници...

Која институција го следи спроведувањето на Законот за урбано зеленило?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...