Тагови

Таг: замена на пензија

Дали во случај на смрт на едниот брачен другар, другиот може да ја замени својата со неговата пензија?

 Одговара Севиме Зекири од...