fbpx

Дали во случај на смрт на едниот брачен другар, другиот може да ја замени својата со неговата пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.