Тагови

Таг: смртен случај

Дали во случај на смрт на едниот брачен другар, другиот може да ја замени својата со неговата пензија?

 Одговара Севиме Зекири од...

Како се користи солидарниот фонд по смртта на пензионерот?

 Одговара Севиме Зекири од...

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот...