fbpx

Како се користи солидарниот фонд по смртта на пензионерот?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.