fbpx

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.