Тагови

Таг: социјално осигурување

Кој е надлежен да издаде образец М4 за исплатите во текот на породилното?

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на...

Дали на лицата на кои им завршил договорот за работа додека се на породилно отсуство им следува надоместок од Фондот за здравствено осигурување до завршување на породилното?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали ми следува надоместок од Фондот за здравствено осигурување до завршување на породилното?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали пријавувањето во Агенција за вработување и Фонд за здравствено осигурување се поврзани или може да сум пријавена само во Фондот?

Одговара Виолета Стојановиќ од Агенцијата за вработување на Република Северна...