Тагови

Таг: застарени долгови

За колку време застарува дело од осигурителна компанија во кое треба да се исплати долг земен од трето лице како оштета од сообраќајна несреќа?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади...

Кога е еден долг е застарен?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади...