Тагови

Таг: животна издршка

Дали може да се раскине договор за доживотна издршка ако е направен без знаење на сите деца на покојникот?

Дали ако едно од децата има направено договор за доживотна издршка без знаење на другите...