fbpx

Дали може да се раскине договор за доживотна издршка ако е направен без знаење на сите деца на покојникот?

Дали ако едно од децата има направено договор за доживотна издршка без знаење на другите деца на покојникот, тој договор може да се раскине?

Одговара Јована Јовановска oд Хелсиншкиот комитет за човекови права