fbpx

Колку е потребно сексуалното образование и во основните училишта?

Одговара проф. д-р. Глигор Тофоски претседател на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари.