fbpx

Како да комуницирате со новинарите

Како да комуницирате со новинарите

Секогаш кога имате доволно факти, можете да го убедите новинарот дека имате навистина добра приказна.

Видеото е изработено од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и е првично објавено на www.iks.edu.mk. 

Како да комуницирате со новинарите
Watch the video

Како да комуницирате со новинарите

Секогаш кога имате доволно факти, можете да го убедите новинарот дека имате навистина добра приказна.

Видеото е изработено од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и е првично објавено на www.iks.edu.mk.