fbpx

Тони Менкиноски: Советот на Европа мора да наложи примена на пресудите од Стразбур

„Се меркаат тука пред твојот поглед и се крстосуваат неразбирливо...“ - вака ја започнува својата песна патријархот на бугарската литература Иван Вазов во 1872 година, седејќи во Истанбул помеѓу џамијата „Јени“ и мостот „Галата“, а наречена „Една кратка од Цариград“. Тој ги скицира сите народи на Балканот, како што се Евреите, Ерменците, Бугарите, Грците и други,  а за Македонецот ќе напише – „Македонецот, правичен и чесен“.

И по толку изминато време од настанувањето на оваа поетска творба очигледно некои обележја не се сменети кај некои народи, но за среќа ние Македонците не сме ги напуштиле нашите принципи и доблести на праведност и искреност. Па така нашата борба „За Македонските работи“ никогаш не сме ја воделе на туѓа несреќа. За нас, македонското прашање не е проблем на Балканскиот полуостров и европскиот континент, напротив тоа претставува „решение за мир и добросостојба на Балканот и во Европа“! Обезбедување на основните човекови права на сите Македонци кои живеат на Балканот и треба да претставува крај на сите империјалистички политики од минатиот век и почеток на ново време на прогрес за сите соседни држави околу Македонија.

Легалната битка на Македонците за нивните права во изминативе дваесет години отвара нова димензија во која директно е засегната меѓународната заедница, особено институциите на Советот на Европа и Обединетите Нации. Овие мултилатерални организации сега се пред тест и треба да го оправдаат нивното постоење со тоа што пресудите кои Македонците ги имаат добиено треба да се имплементираат во легалните системи на Бугарија и Грција. Европскиот суд за човекови права во четиринаесет пресуди, почнувајќи од 2005 година ја осуди Бугарија дека на Македонците им го забранува правото на мирно собирање и создавање на свои организации преку кои ќе ја негуваат и афирмираат својата македонска национална посебност.

Од протестот за судењето на Тони Менкиноски пред охридскиот Основен суд на 4 јули 2023 година (Извор: Нова Македонија)

Сега на потег е  Советот на Европа која треба недвосмислено и одлучно да наложи да се имплементираат пресудите кои Македонците ги извојуваа и добија пред Европскиот суд за човекови права. Македонците согласно одлуките на Судот во Стразбур имаат право слободно да се здружуваат и да ја изразуваат својата национална посебност  како Македонци, можат слободно да формираат политички партии и културно -  уметнички друштва како би ги оствариле своите права пред институциите на Бугарија и Грција. Во спротивно, секоја поинаква одлука на Советот на министри на Советот на Европа е рушење на Европската конвенција за заштита на човекови права, а која претставува услов или темел без кој не се може да се членува во оваа организација.

Една кратка порака од четиринаесет пресуди на Македонците ќе го тестира и постави на ревизија целиот систем на Советот на Европа кој е базиран на владеењето на правото и почитување на основните човекови права!

Прочитај го целото истражување „Вистина ли е дека Бугарија не признава етнички малцинства?