fbpx

Како да дојдеш до ревизорските извештаи и што содржат тие?

Структурата на ревизорските извештаи е едноставна. Информациите кои ги содржи целосниот извештај може да се најдат во скратена форма во Резимето, повеќе детали за институцијата и за ревизијата има во Воведот, зошто и за која година се врши ревизијата е наведено во Целите, дали и колку се спровело од она што ДЗР претходно препорачал е наведено во Освртот, детална листа какви конкретни состојби се увидени и што треба да се направи за да се надминат се наведени во Наоди и препораки и врз основа на сето ова какво е Ревизорското мислење.

Видеото е изработено од Вестминстер фондацијата во соработка со Центарот за економски анализи.

Тагови: