fbpx

Од партиска крава до златна кокошка

За 15 години околу 338 милиони евра платила ЕСМ за да изнајми машини за ископ на јаглен и јаловина. Годишната сума одговара на истата кога компанијата би набавила сопствена механизација. Менаџментот ветува дека на есен ќе бидат паркирани 36 парчиња кои ќе ги намалат трошоците за 30%. За останатите 70% од потребите повторно ќе се плаќа за наем. Во меѓувреме Националниот план вели дека до 2033 година, целосно треба да престане ископот на јаглен.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинарка: Катерина Топалова Сниматели: Тони Стојановски, Здраво Петрушевски Монтажер: Ристо Душковски

Тагови: