fbpx

Барањето е поднесено уште во 2011 година, а постапката уште не е завршена. Кои правни лекови ми стојат на располагање доколку предметот за приватизација на земјите и по 10 години не е завршен?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници