Тагови

Таг: имот

Дали соседот чијшто објект се граничи со мојата парцела има право да отвори дупка за кујнски оџак насочен кон мојот двор?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници....

Како се распределува имотот по смртта на брачниот партнер?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Како се прави физичка делба на имот со роднини во странство кои не планираат да дојдат?

Одговара Бојана Божиновска Силјановска од Македонското здружение на млади...

Барањето е поднесено уште во 2011 година, а постапката уште не е завршена. Кои правни лекови ми стојат на располагање доколку предметот за приватизација на земјите и по 10 години не е завршен?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади...

Татко ми се прежени по смртта на мајка ми и по неговата смрт судот ни додели по една третина од имотот на мене, мојата сестра и маќеата. Дали и маќеата може да биде наследник од имотот на мајка ми?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

На кој начин се врши физичка делба на имот и кои документи се потребни?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Дали друштво за геодетски работи сноси одговорност доколку изготвениот елаборат се покаже дека не е точен?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади...

Во кој случај се користи постапката на предбележење?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади...

Дали инвеститорите за непродадените станови плаќаат данок на имот?

Одговара Ваљон Салиу, портпарол на Град...