fbpx

Во кој случај се користи постапката на предбележење?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади правници