Тагови

Таг: постапка

Како се води постапката за заштита од дискриминација пред КСЗД?

 Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од...

Дали со легализацијата на изграден објект земјиштето кое е сопственост на државата може да се приватизира и која е постапката?

Одговара Олгица Танчева од Македонското здружение на млади...

Каква е постапката за рефундација на лекот Клексан (Clexane)?

Одговараат од Фондот за здравствено...

Кои документи се потребни од жената донор и брачниот пар на којшто му донира јајце-клетка за постапката ин витро?

Одговараат од Фондот за здравствено...

Каде да се обратиме кога членовите на куќен совет ништо не работат?

Одговара Зоран Маџовски од Регулаторната комисија за...

Како се прави исправка на грешка во документи за легализација и дали се наплаќа постапката?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Како до инвалидска пензија?

Кои документи треба да се достават за инвалидска пензија? Кој носи наод и мислење за инвалидност? Кој е рокот...

Како до семејна пензија?

Кои документи треба да се достават со барањето за семејна пензија? Кои членови од семејството имаат право на...

Како до старосна пензија?

Кои документи се потребни за пензија? Дали треба да се однесат документите за пензија во главното ПИОМ? Колку...