fbpx

Дали има ограничува во однос на увидот што го има странката во документите во случаи кои се водат во Центар со социјална работа?

Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика.

Нема посебно ограничување во Законот за општа и управна постапка веќе кажав само доколку со посебен закон е утврдено дека треба да се заштитат податоците, тогаш не се даваат тие документи на увид. Инаку, сите документи коишто се водат во постапката лицето може да направи увид и да добие фотокопија од нив.