fbpx

Каква е постапката за рефундација на лекот Клексан (Clexane)?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување.