Тагови

Таг: лекови

Дали е планирано дополнување на позитивната листа на лекови?

Одговараат од Министерството за...

Дали е безбедно купување лекови преку Интернет?

Одговараат од Агенцијата за лекови и медицински...

Која е постапката за отворање на приватна аптека во соработка со ФЗОМ?

Одговараат од Фондот за здравствено...

Дали се рефундираат само лекови што се на позитивната листа и колку проценти од сумата се рефундира?

Одговараат од Фондот за здравствено...

Каква е постапката за рефундација на лекот Клексан (Clexane)?

Одговараат од Фондот за здравствено...