fbpx

Која е постапката за отворање на приватна аптека во соработка со ФЗОМ?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување.