fbpx

Како се води постапката за заштита од дискриминација пред КСЗД?

Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.