fbpx

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

Одговара Павле Гацов од агенцијата Про Агенс