fbpx

Дали работник со скратено работно време со препорака од Комисијата за оценка на работната способност може да добие унапредување?

Одговара Мирјанка Алексевска, експерт по трудово право.

Доколку работите и работните задачи на повисокото работно место може да се реализираат во рамките на скратеното работно време и обемот и тежината на работите и работните задачи не се причина поради коишто работникот користи скратено работно време работникот може да се распореди на повисокото вреднувано место, меѓутоа тоа треба да биде во согласност со работникот.