fbpx

Дали Регулаторната комисија за домување врши контрола врз компаниите на кои им е издадена лиценца за домување за начинот на работење и утврдување на цените за наплата?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за домување.