fbpx

Какви права имаат бездомниците?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа - Скопје