Тагови

Таг: данок на доход

Дали треба да плаќа данок на доход во УЈП за хонорар од странство?

Одговара Михајло Михаилов од Управата за јавни...

Каде да се обратам за поврат на погрешно платен персонален данок на доход за 2019?

Одговара Михајло Михајлов од Управата за јавни...

Што откако ти стигне маил дека корекциите во старата пријава не се прифаќаат? Каква е постапката?

Одговара Сања Лукаревска од Управата за јавни...

До кога треба да се направат корекции на даночните пријави?

Одговара Сања Лукаревска од Управата за јавни...

Дали подлежам на плаќање персонален данок на доход доколку живеам и работам во странство, а имам живеалиште (важечка лична карта) во Македонија?

Одговара Мухедин Авдиќ, раководител на сектор за даноци во Управата за јавни...