fbpx

Каде да се обратам за поврат на погрешно платен персонален данок на доход за 2019?

Одговара Михајло Михајлов од Управата за јавни приходи.